Слушајте ги Вашите омилени песни во Вашиот автомобил. Со помош на ФМ модулаторот, на било која ФМ фрекфенција, уредот се врзува за Вашето радио и функционира како MP3 плеер.
Можете да се поврзете со Вашиот смарт фон, USB стик или SD card.

Некои модели имаат и Aux кабел. Овој уред е без Bluetooth можност за поврзување.